Kunstwerk Convent2 ingehuldigd

In Convent2 is het kunstwerk van Luc De Backer onthuld. Het werk verlicht en verfraait het kelderterras dat uitkijkt op enkele vormingslokalen. Vanop de straat is de reflectie van het kunstwerk zichtbaar in de ruiten.