KLJ-lokalen in Noorderwijk zijn geregulariseerd

Het college van burgemeester en schepenen keurt de regularisatie van de KLJ-lokalen in de Kruisstraat in Noorderwijk goed. Dankzij deze vergunning kan de jeugdvereniging na veertig jaar onzekerheid opgelucht ademhalen. 

In 1979 stelde een stedenbouwkundig inspecteur vast dat de KLJ-lokalen in landbouwgebied stonden. Ze waren dus zonevreemd en moesten verdwijnen. De lokalen bleven echter staan. In 2014 rakelde de inspectiedienst het vonnis op en eiste opnieuw dat het gebouw werd afgebroken. De toenmalige groepsleider van de jeugdvereniging werd verantwoordelijk gesteld. Er werd zelfs beslag gelegd op zijn bezittingen. Maar een jaar later paste de Vlaamse overheid de wet aan. Daardoor werd het mogelijk om zonevreemde jeugdlokalen te regulariseren zonder de opmaak van een tijdrovend en kostelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Enkele maanden geleden diende KLJ Noorderwijk de aanvraag tot regularisatie in. Nu het college van burgemeester en schepenen de vergunning heeft goedgekeurd, is de bouwovertreding niet meer van kracht.