KKSVHO is erkende Herentalse sportvereniging

Het college van burgemeester en schepenen erkent de Koninklijke Kempische Scheidsrechters Vereniging van Herentals en Omstreken (KKSVHO) als Herentalse sportvereniging. De sportraad verleende positief advies. Als lid van de sportraad kan KKSVHO nu aanspraak maken op subsidies van de stad.