Kernwinkelgebied is woonerf

Het stadbestuur besliste op 11 mei 2020 om het kernwinkelgebied woonerf te maken. Ook kwam er enkelrichtingsverkeer in de Kerkstraat en de Zandstraat. Deze maatregelen moesten de heropening van de winkels na de lockdown veilig laten verlopen. Vanaf donderdag 15 oktober is terug tweerichtingsverkeer toegelaten in de Kerkstraat en de Zandstraat (tussen Nieuwstraat en Zandpoort). Het woonerf blijft van kracht in het Hofkwartier, Grote Markt, Bovenrij en Zandstraat. Het stadsbestuur verlengt deze maatregel tot het einde van de verhoogde veiligheidsmaatregelen omwille van het coronavirus.

Verkeerssituatie

  • De maximale snelheid voor alle gebruikers is 20 kilometer per uur.
  • Voetgangers mogen de volledige breedte van de openbare weg gebruiken.
  • Bestuurders van voertuigen mogen voetgangers niet in gevaar brengen en hinderen. Ze moeten voor hen stoppen en dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van spelende kinderen.
  • Voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.
  • Automobilisten mogen enkel parkeren op de aangeduide parkeervakken.