JC 2200 krijgt erkenning als Herentalse jeugdwerkvorm

Het college van burgemeester en schepenen erkent vzw Jeugdcentrum 2200 als Herentalse jeugdwerkvorm. De jeugdraad gaf positief advies. De vzw kan nu financiële ondersteuning krijgen van de stad. Jeugdcentrum 2200 nam in december 2015 de werking van het vorige jeugdhuis 10R20 over.
 
Het jeugdcentrum organiseert wekelijks fuiven, optredens of thema-avonden voor de Herentalse jeugd. De toegang is gratis en de prijzen zijn democratisch. De lokalen kunnen ook gebruikt worden door de verschillende jeugdbewegingen, of door andere jongeren, om bijvoorbeeld een eigen fuif te organiseren. Bovendien biedt het jeugdcentrum allerlei vormingen via vzw Format. 

 

JC 2200