Infrabel werkt aan spoorovergang Vossenberg

Door werkzaamheden van Infrabel is de spoorwegoverweg aan de Vossenberg van maandag 19 maart om 8 uur tot zaterdag 24 maart om 6 uur afgesloten voor alle verkeer.

Er geldt een omleiding via de Lierseweg en De Beukelaer-Pareinlaan. Deze omleiding geldt voor autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers.

De werken vinden zowel overdag als 's nachts plaats. Dit kan voor geluidshinder zorgen. Infrabel is zich bewust van de hinder die deze werkzaamheden kunnen veroorzaken. Ze stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken. 

Nog vragen?

Bel 0800 55 000, mail naar info.projecten@infrabel.be of surf naar de website Info buurtbewoners.