Infosessie MER afbakening kleinstedelijk gebied

De provincie Antwerpen organiseert op woensdag 26 oktober 2016 een infosessie over het milieu-effectenrapport (MER) in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Herentals. Op deze infosessie krijgt u meer informatie over wat de afbakening betekent en hoe deze procedure in elkaar zit. In het bijzonder toont de provincie u hoe u opmerkingen of suggesties kunt uitbrengen tijdens dit planproces, en welke impact deze hebben op de verdere plannen.

De infoavond start om 20 uur en vindt plaats in Hotel Karmel (Grote Markt 39).