Informatie verzamelen over het rijke verleden van Morkhoven

Morkhoven heeft een rijk verleden. Dat wordt gestaafd door documenten die te vinden zijn in grotere archieven. Maar er zijn vast en zeker ook dorpsgenoten die in het bezit zijn van teksten, postkaarten en foto’s die ons meer kunnen vertellen over de geschiedenis van Morkhoven.

Morkhovenaar Fons Bouwen wil het initiatief nemen om al deze informatie te verzamelen, te ordenen en ter beschikking te stellen van het publiek.

Op donderdag 1 februari om 19.30 uur organiseert hij een vergadering in café ’t Zaaltje (Molenstraat 14). Iedereen die iets wil bijdragen of een hart heeft voor geschiedenis en erfgoed is welkom.

Morkhoven Den Berg - www.kempenserfgoed.be