Infomarkt over windprojecten op industriezone Klein-Gent

Energieleveranciers Luminus en Eneco plannen allebei een windproject op de industriezone Klein-Gent, naast de autosnelweg E313. Luminus wil er drie windturbines plaatsen en Eneco twee.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar de vergunningsaanvragen loopt van 24 mei tot 22 juni 2019. Gedurende deze periode kunt u bezwaren indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan via www.omgevingsloket.be, een mail naar info@herentals.be of een brief. Voor meer informatie over het openbaar onderzoek kunt u terecht op www.herentals.be/openbaar-onderzoek of na afspraak bij de dienst omgeving

Infomarkt

Luminus en Eneco organiseren ook een infomarkt over de windprojecten. Die vindt plaats op maandag 3 juni in Link 21 (Welvaartstraat 14-1 bus 13). U kunt de infomarkt doorlopend bezoeken van 19 tot 21.30 uur. Aan de hand van fotomontages, kaarten en filmpjes komt u meer te weten over de plannen. De projectmedewerkers zijn ook aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 

 

Windprojecten Luminus en Eneco