Infoavond voor landbouwers over project {beek.boer.bodem}

Landbouwers in het afstroomgebied van de Aa zijn als geen ander vertrouwd met de bodem, de waterstand en het landschap rondom de Aa. Langdurige droge en natte periodes bemoeilijken de bedrijfsvoering. Wijzigende klimaatomstandigheden versterken deze effecten nog meer. Bovendien spelen er in het gebied nog andere uitdagingen zoals de verbetering van de waterkwaliteit van de Aa en zijn zijlopen en de vermindering van het overstromingsrisico.

Het project {beek.boer.bodem} wil de uitdagingen op vlak van water en bodem aangaan. Door het toepassen van vrijwillige maatregelen zoals stuwtjes, peilgestuurde drainage en het gezamenlijk beheer van de teeltvrije zone krijgen landbouwers meer invloed op de waterhuishouding in hun percelen en kunnen ze werken aan zowel waterkwaliteit als kwantiteit. De maatregelen leveren tal van voordelen voor zowel de landbouw als de maatschappij.

Om de landbouwers binnen het afstroomgebied van de Aa kennis te laten maken met het project, de maatregelen en het begeleidingstraject, organiseerden de projectpartners infoavonden in Herentals en Kasterlee. De presentaties van de infoavonden vindt u onderaan deze pagina.

De projectpartners van {beek.boer.bodem} zijn Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, de gemeenten Kasterlee, Lille, Herentals en Vorselaar, de provincie Antwerpen en een aantal andere organisaties.

Projectgebied {beek.boer.bodem}