Houtverkoop Agentschap voor Natuur en Bos

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de openbare houtverkoop van het Agentschap voor Natuur en Bos met de dunningskap van Amerikaanse eiken in het Greesbos en met de kaalkap van het Keinigebos aan het kerkhof van Noorderwijk. De openbare verkoop vindt plaats op dinsdag 25 oktober om 14 uur in Ravels (Boshuis, Jachtweg 27).