Hou het Newcastle virus uit uw kippenhok!

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft op vrijdag 29 juni 2018 tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle (besmettelijke ziekte bij vogels) een halt toe te roepen.

Hierdoor geldt er sinds maandag 2 juli 2018 in gans België:

  • een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of door hobbyhouders
  • een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, prijskampen, …)

Deze verbodsbepalingen gelden gedurende 30 dagen, tot en met 31 juli 2018.

U kunt de lokale controlediensten van het FAVV contacteren in geval van vragen, onduidelijkheden of nood aan bijstand en ook om overtredingen door professionele verkopers te melden.

Kippen in de tuin? Hou het Newcastle virus uit uw kippenhok!

Sinds april 2018 zijn er al veertien besmettingen van de ziekte van Newcastle vastgesteld bij hobbypluimvee. De kippen worden dan erg ziek en sterven. Het virus wordt zeer gemakkelijk overgedragen en daarom heeft het Federaal Voedselagentschap ( FAVV) sinds 2 juli een verbod ingesteld op het verkopen, weggeven en het tentoonstellen van pluimvee. Als pluimveehouder kunt u maatregelen nemen om uw kippen te beschermen. 

Wat is de ziekte van Newcastle? 

Het virus kan alle vogelsoorten treffen, maar de ene vogelsoort is gevoeliger dan de andere. Een besmetting met het virus maakt de vogels erg ziek (zenuwsymptomen, suf zitten, minder eten, spijsverteringsstoornissen en ademhalingsproblemen) en zorgt zelfs voor een aanzienlijke sterfte.

Het Newcastle virus is totaal ongevaarlijk voor de mens. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico. 

Hoe kunt u uw kippen beschermen?

Het is belangrijk om uw kippen zo goed mogelijk te beschermen tegen de ziekte. Hou daarom rekening met onderstaande maatregelen: 

  • Vermijd contact met andere kippen.
  • Vermijd contact met wilde vogels. Aangezien de ziekte momenteel in zowat het hele land opduikt, wordt het virus ook verspreid door wilde vogels. Het virus wordt overgedragen bij direct contact met besmette vogels, via besmet voeder en drinkwater. Vandaar dat het verstandig is om ervoor te zorgen dat de wilde vogels niet bij het voeder en het water van uw kippen kunnen. Het is aan te raden om het drinkwater en het kippenvoer onder een dakje te zetten en eventueel een net boven het hok te hangen. 
  • Momenteel is het aankopen, het ruilen en het tentoonstellen van pluimvee verboden. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat u geen besmet pluimvee in uw kippenhok brengt. Stel dus de aankoop van nieuwe dieren uit. 
  • Laat geen andere pluimveehouders toe in uw kippenhok.
  • Vaccineer uw pluimvee tegen de ziekte van Newcastle. Voorkomen is beter dan genezen. Neem hiervoor contact op met een dierenarts. 

De ziekte van Newcastle is een bestrijdingsplichtige ziekte. Wanneer de ziekte wordt vastgesteld, worden er door het FAVV maatregelen genomen om de verdere verspreiding tegen te gaan.