Hinder voor wandelaars aan spoorwegbrug Hellekens richting Olensbroek

Update 20 mei 2020
 
Na overleg met de aannemer, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de provincie Antwerpen werd besloten dat de werfzone afgesloten blijft, zowel tijdens de week als in het weekend. Deze maatregel geldt tot het einde van de werkzaamheden (begin bouwverlof).
 
De omleiding wordt ingekort door gebruik te maken van een tijdelijk bruggetje en de reeds aanwezige tunnel aan Koulaak. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.
 
Oorspronkelijk bericht
 
Sinds deze week voert de provincie Antwerpen werkzaamheden uit aan de spoorwegbrug aan de Hellekens richting Olensbroek. Tot eind juni is er hinder tussen de wandelknooppunten 36 (westzijde spoor, kant Herentals-centrum) en 33 (oostzijde spoor, kant Olensbroek). 
 
Tijdens de week volgen wandelaars een omleiding via de wandelknooppunten 36-34-57 van west naar oost en via de wandelknooppunten 33-46-32 van oost naar west. Tijdens het weekend zorgt de aannemer ervoor dat wandelaars wel doorkunnen.
 
De werkzaamheden kaderen in de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen (F105).