Herverdeling van de bevoegdheden tussen de burgemeester en schepenen

Nu Jan Bertels de eed heeft afgelegd als burgemeester en Bieke Baeten door de gemeenteraad werd aangesteld als nieuwe schepen, herverdeelt het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheden.

  • Burgemeester Jan Bertels is bevoegd voor politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en coördinatie, communicatie en informatie, openbare werken en gemeentelijk patrimonium, bevolking en burgerlijke stand en ondergeschikte besturen (OCMW en kerkfabrieken).
  • Mien Van Olmen (eerste schepen) is bevoegd voor ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, monumenten en landschappen, landbouw en plattelandsontwikkeling.
  • Ingrid Ryken (tweede schepen) is bevoegd voor cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, erfgoed en museumbeleid, toerisme en jumelages.
  • Liese Bergen (derde schepen) is bevoegd voor sport, personeel, gezondheidsbeleid en financiën.
  • Jan Michielsen (vierde schepen) is bevoegd voor mobiliteit, middenstand en lokale economie, markten en foren.
  • Anne-Mie Hendrickx (vijfde schepen) is bevoegd voor preventie, gelijke kansen en integratiebeleid, sociale economie en seniorenprojecten en huisvesting.
  • Bieke Baeten (zesde schepen) is bevoegd voor jeugd, internationale samenwerking, informatica en kinderopvang.
  • Fons Michiels (zevende schepen en voorzitter OCMW) is bevoegd voor sociale zaken.