Herstelling fietspad Morkhovenseweg

Update 21 september

De werkzaamheden zijn vorige week niet uitgevoerd. Ze vinden plaats op vrijdag 25 september. De uitharding duurt tot dinsdag 29 september.  

Oorspronkelijk bericht

Een aannemer herstelt in opdracht van Pidpa het betonnen fietspad van de Morkhovenseweg aan huisnummer 89. Dit gebeurt op vrijdag 18 september. Het herstelde beton moet uitharden tot woensdag 23 september.

Fietsers rijden via een sas over de rijbaan. Gemotoriseerd vervoer kan beurtelings passeren.