Herstelling dak Sint-Bavokerk

De stad laat dringende herstellingen uitvoeren aan het dak van de Sint-Bavokerk om de veiligheid te garanderen. De stad liet zich hiervoor adviseren door monumentenwacht. Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor de werkzaamheden aan de firma Basalt uit Ekeren. De aannemer heeft ervaring in het restaureren van monumenten.

Eerst voert de aannemer een grondige controle van het dak uit met speciale hoogtewerkers. Zo kan bepaald worden welke werken er uitgevoerd moeten worden. Aansluitend start de aannemer met de herstelling.

De werkzaamheden zijn afgerond voor het nieuwe schooljaar begint.

Sint-Bavokerk Noorderwijk