Herstel en onderhoud Sint-Bavokerk en omgeving

Gepost op dinsdag 26 januari 2021
Het stadsbestuur heeft een beheersplan opgesteld voor het herstel en het onderhoud van de Sint-Bavokerk in Noorderwijk. Het gebouw is in verval geraakt en een grondige renovatie dringt zich op. Met het beheersplan wil de stad het waardevolle erfgoed in ere herstellen en met een duidelijk plan van aanpak onderhouden.
 
Zo bevindt vooral het dak van de Sint-Bavokerk zich in een zeer slechte staat. Het dak wordt daarom gedeeltelijk vervangen. Naast de kerk zijn ook de pastorij met schuur en de grafkapel van de familie de Ghellinck opgenomen in het beheersplan. Zowel het interieur als het exterieur van de schuur krijgen een grondige renovatie.
 
Het beheersplan kwam tot stand door nauw overleg tussen verschillende partijen zoals de kerkfabriek Sint-Bavo, IOED, het Agentschap Onroerend Erfgoed, het studiebureau Omgeving en het stadsbestuur.