Herentals kiest voor duurzaam bosbehoud

Stad Herentals en Umicore hebben een akkoord over de aankoop van gronden aan Proostenbos. De aankoop kadert in de ambitie van de stad om de hoeveelheid bos op haar grondgebied te behouden.
 
Concreet gaat het over gronden van Umicore die gelegen zijn aan Proostenbos en een oppervlakte hebben van meer dan 11 hectare. Stad Herentals gaat deze gronden inrichten als extra bosgebied om zo de recreatiewaarde verder te vergroten. Dat gebeurt in verschillende fases en met aandacht voor de huidige gebruikers.
 
Boscompensatie via bosaanplanting
 
Bedrijven of particulieren die met een omgevingsvergunning een bos kappen, moeten kiezen tussen een nieuw gelijkwaardig bos aan te planten of een bosbehoudsbijdrage te betalen.
 
Stad Herentals vindt het belangrijk om de hoeveelheid bos op haar grondgebied te behouden. Met de aankoop van de gronden van Umicore verlaagt het stadsbestuur daarom de drempel om een nieuw bos aan te planten. De gronden zullen dan ook dienen voor boscompensatie van enkele projecten op het grondgebied van Herentals.
 
Herinrichting ‘de Hellekens’ en hermeandering Kleine Nete
 
De gronden komen op korte en middellange termijn al in aanmerking als boscompensatiegrond voor enkele projecten. Zo plant de stad samen met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) er een nieuw bos aan van 4,51 hectare. Dat nieuwe bos geldt als compensatie voor de herinrichting van ‘de Hellekens’ en de hermeandering van de Kleine Nete.