Herentals geeft negatief advies voor nieuwe winkels in Shopping Park Olen

De uitbaters van het Shopping Park in Olen krijgen van het gemeentebestuur van Olen een bouwvergunning om een leegstaand winkelpand te verbouwen tot een ruimte voor drie kleinere winkels. Het stadsbestuur van Herentals adviseert negatief en stuurt een afgevaardigde naar de bespreking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie.

Het college van burgemeester en schepenen wenst geen nieuwe detailhandel op enkele kilometers van ons centrum. Het stadsbestuur heeft de afgelopen decennia ingezet op de versterking van het kernwinkelgebied en vreest voor de negatieve gevolgen voor onze handelaars. Het stadsbestuur hoopt dat de hogere overheid, die ook veel belang hecht aan kernversterking, rekening houdt met het negatieve advies van Herentals en Geel. 

Het stadsbestuur heeft de afgelopen decennia ingezet op de versterking van het kernwinkelgebied en vreest voor de negatieve gevolgen voor onze handelaars.