Heraanleg Geelseweg

Werkzaamheden in Herentals

De stad Herentals plant ook weg- en rioleringswerkzaamheden aan de Geelseweg op het grondgebied van Herentals en in een deel van de Greesstraat en Vennen. Deze werken starten in oktober 2018.

Bewonersvergaderingen 

Op 6 februari 2017 en 3 september 2018 vonden er bewonersvergaderingen plaats. De presentaties van deze bewonersvergadering vindt u via de linken hieronder.