Hebt u recht op een verwarmingstoelage?

Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt steun aan iedereen die zijn verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen.  Aanvragen doet u bij de sociale dienst van het OCMW.