Gemeenteraad live!

Om de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn dichter bij de mensen te brengen, zendt het stadsbestuur de audio van deze vergaderingen voortaan elke maand live uit. Zo kunt u de debatten van de raadsleden vanuit uw zetel volgen. De opnames zijn de volgende dag ook op de website te vinden. U kunt ze dan per agendapunt beluisteren. Met de zoekfunctie kunt u snel audiofragmenten over een bepaald thema terugvinden (over alle opgenomen raden heen). Deze functie is erg handig naarmate het aantal opgenomen raden stijgt.

U kunt de live-uitzending volgen via een duidelijke link bovenaan op de pagina www.herentals.be/gemeenteraad. Lager op deze pagina vindt u een link naar de opnames van de vorige vergaderingen.