Geen bedrijventerrein op Dikberd-Vennen

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft op 16 maart beslist om het landbouwgebied rond Vennen niet als bedrijventerrein in te willen vullen. De zone Dikberd-Vennen werd geruime tijd onderzocht in functie van bestemming naar een regionaal bedrijventerrein.  

De stad heeft de afgelopen maanden de schrapping van deze zoekzone bepleit bij de provincie Antwerpen. Het stadsbestuur voelde zich gesterkt met de resultaten van het milieurapport en de vele bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend. De stad begrijpt dus zeker de onrust die er leefde bij de bewoners, maar wachtte ook nog op het onderzoek naar milieueffecten. 

Het onderzoek naar de milieueffecten erkent nu de vele bezorgdheden van de bewoners. Een bijkomend bedrijventerrein zou immers een serieuze impact hebben op de leefbaarheid van deze zone.