Geef uw stormschade door voor het Rampenfonds

Het Rampenfonds vraagt de stad om een voorlopig overzicht van de schade veroorzaakt door de hevige storm van het afgelopen weekend (9 en 10 maart 2019). Op basis van dit overzicht, en van andere steden en gemeenten, oordeelt het Rampenfonds of de storm als ramp erkend wordt.

Als het Rampenfonds de storm als ramp erkent, kunnen slachtoffers een deel van hun schade vergoed krijgen via het Rampenfonds. In dat geval moet u wel een volledig schadedossier indienen bij het Rampenfonds. Het gaat enkel om de schade die niet door de brandverzekering gedekt wordt.

Als u schade geleden hebt, dan kunt u dit ingeven via www.herentals.be/melding-stormschade. U kunt de schade ook telefonisch indienen via tel. 014-28 50 50, of u komt langs bij het onthaal van het stadsloket (administratief centrum, Augustijnenlaan 30). Daar moet u geen afspraak voor maken.

Tip: maak zeker nu al foto’s van de schade. Die kunnen in een latere fase van pas komen.