Geef uw mening over het bestuursakkoord

Het stadsbestuur werkt volop aan haar bestuursakkoord voor de periode 2019-2024. Een bestuursakkoord is een opsomming van plannen die het bestuur de volgende zes jaar wil uitvoeren. De basis van het bestuursakkoord is gekend. Zo wil het stadsbestuur werken aan een verkeersveilige en kwaliteitsvolle leefomgeving. Ook wil de stad haar unieke natuurlijke en historische troeven met trots laten beleven. Verder wil de stad inzetten op gemeenschapsvorming, buurtversterking en zorg op maat.

Dialoogavonden

Het stadsbestuur wil u actief betrekken bij de opmaak van het bestuursakkoord. We gaan daarom graag met u in dialoog om samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. We willen luisteren naar uw ideeën en weten wat uw bekommernissen zijn. Dat doen we tijdens twee dialoogavonden.

  • Op woensdag 24 april hebben we het over investeren in de openbare ruimte, verkeersveiligheid, parkeren en leefmilieu.
  • Op maandag 29 april spreken we over burgerschap, vrijwilligerswerk, zorg en veiligheidsgevoel.

De dialoogavonden vinden plaats om 19.30 uur in de foyer van cc 't Schaliken. Iedereen is welkom op beide avonden. De deuren gaan open vanaf 19 uur. Inschrijven is niet nodig.

Inspraakwebsite
 
Ook via de website van de stad kunt u uw mening geven. Dat kan vanaf 1 april, maar u kunt zich nu al registreren. De eerste resultaten van deze online bevraging zullen ook besproken worden op de dialoogavonden.
 
Meer informatie