Fietsroosters in plantvakken Engelse Wijk

Stand van zaken
 
De fietsroosters in de Engelse Wijk worden geplaatst vanaf 26 juni. De aannemer vermoedt dat hij 3 à 4 fietsroosters per dag kan afwerken. Bij gunstige weersomstandigheden liggen alle roosters voor het bouwverlof op hun plaats. Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer mogelijk. Er zal een gefaseerd parkeerverbod ingevoerd worden. Enkel en alleen parkeerplaatsen die in de zone liggen waar die dag gewerkt wordt, zullen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Wij danken u voor uw begrip.
 
Oorspronkelijk bericht
 
In de loop van het voorjaar laat de stad laat de boomplantvakken in de Engelse wijk uitrusten met fietsroosters. Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht aan nv De Peuter uit Herentals voor de prijs van 51.798,45 euro.
 
Tussen de fietsroosters en de rijweg komen er signalisatiepaaltjes zodat enkel fietsers gebruik kunnen maken van de extra ruimte. Het autoverkeer wordt nog steeds afgeremd door de slalombeweging. De biggenruggen worden verwijderd. 
 
Bij de heraanleg van de Engelse wijk koos de stad ervoor om grote boomvakken te plaatsen die het autoverkeer in de wijk afremmen. Dit werkt en de stad wil dit zo behouden. Met de opening van de nieuwe school is het immers belangrijk om het fietsverkeer zo veilig mogelijk te laten verlopen. Toch wil de stad het fietscomfort nog verhogen. Om te onderzoeken hoe dit het beste gebeurt, plaatste de stad vorige zomer twee proefopstellingen in de Bergenstraat. Na evaluatie besliste het college van burgemeester en schepenen om de biggenruggen in de Engelse wijk te verwijderen en alle boomplantvakken uit te rusten met een fietsrooster. Het rooster heeft een anti-sliplaag en is een meter breed.
Proefopstelling fietsrooster Bergenstraat