Expeditie artistieke competenties

Als voorbereiding op de inhoudelijke vernieuwingen van het deeltijds kunstonderwijs (voorzien in september 2017)  ging in 2012 het pilootproject artistieke competenties van start. Nadat het project 4 jaar met succes heeft gelopen in pilootacademies, start onze academie dit schooljaar met Expeditie artistieke competenties, waarin we in fasen het werken met artistieke competenties invoeren.

Artistieke competenties zijn een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om je artistiek te uiten. We gaan op zoek om zowel de vakman, de samenspeler, de performer, de onderzoeker en de kunstenaar in jou verder te ontwikkelen. Bij het evalueren brengen we op deze 5 vlakken jouw  groeipotentieel in kaart en gaan na op welke manieren deze artistieke competenties kunnen groeien. Dit evalueren zit verweven in het leerproces en vormt geen eindpunt op zich. Mondelinge en schriftelijke feedback komen in de plaats van scores, procenten en punten.

Ben je geïnteresseerd om in te stappen in deze expeditie? Spreek erover met je leerkracht! Wil je meer weten over artistieke competenties?

Surf dan naar: https://artistiekecompetenties.wordpress.com