Dunningswerken

De goedgekeurde dunningswerken in de OCMW-bossen rond Hidrodoe worden in de laatste week van november hervat.  De werkzaamheden vinden plaats in het gebied tussen de Meivuurstraat, de Bornstraat en Hidrodoe. Er wordt gewerkt tot eind december. Begin 2018 werkt de aannemer nog een maand verder ten noorden van de Meivuurstraat.

De bomen worden geveld en afgevoerd met zware machines. Dit zorgt voor tijdelijke overlast en vervuiling van de toegangswegen. Na de werken brengt de aannemer de boswegen en de toegangswegen terug in goede staat.