De Vlaamse Waterweg verhoogt brug over Albertkanaal

UPDATE 30 augustus 2019

De nieuwe brug aan de Lierseweg gaat open op maandag 2 september om 6 uur.

Eind september 2017 beginnen de voorbereidende werken voor het verhogen van de brug over het Albertkanaal aan de Lierseweg. Deze voorbereidingen bestaan uit het plaatsen van kabels en leidingen door de nutsmaatschappijen. Er kan dan beperkte hinder zijn op het jaagpad.

Planning

  • Aan Rietbroek geldt tot 22 december 2017 een grote omleiding
  • Van 8 januari 2018 tot en met 12 januari 2019: jaagpad afgesloten aan Rietbroek en Wolfstee. U volgt een kleine omleiding.

Begin 2018 start de opbouw van de nieuwe brug op een tijdelijke locatie stroomopwaarts. Tijdens deze werken blijft de bestaande brug in gebruik voor alle verkeer. De omschakeling naar de nieuwe brug op de tijdelijke locatie is gepland in het voorjaar van 2019. Vanaf dan kan alle verkeer op de Lierseweg gebruik maken van deze nieuwe brug.

In de zomer van 2019 wordt de brug op zijn definitieve plaats gelegd. Het verkeer op de Lierseweg is dan anderhalve maand onderbroken. Zodra de startdatum van de werken gekend is, volgt er meer informatie over timing, fasering en omleidingen.

Opwaardering Albertkanaal

Het verhogen van de brug kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. De huidige beperking in doorvaarthoogte en -breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart. De verhoging van de bruggen tot 9,10 meter maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen.

www.vlaamsewaterweg.be/brug-herentals