Coniferen begraafplaats worden geveld door denneschorskever

De arbeiders van de stedelijke werkplaats starten vandaag met het vellen van een tiental coniferen langs de rand van de begraafplaats aan Bosbergen. De bomen zijn aangetast door de letterzetter of denneschorskever, waarvoor een bestrijdingsplicht geldt. Deze kever tast de schors van hoofdzakelijk fijnsparren aan, maar ook deze coniferen kregen er last van. De verspreiding doet zich voor bij temperaturen van 18°C of meer en dus is een snelle interventie wenselijk. De werken vinden plaats tot donderdagavond. Bosbergen blijft toegankelijk. In het eerstvolgende plantseizoen volgt een heraanplant met streekeigen groen.