Brand Morkhovenseweg

Update 4 mei

Deze avond vond een informatievergadering plaats met enkele buurtbewoners. De volgende zaken werden besproken op deze vergadering:

 • De voorbereidende werken voor de sanering zijn bezig. Op enkele plaatsen werden dekzeilen gelegd.
 • De sanering van de site gaat ongeveer veertien dagen duren. Tijdens de werkzaamheden raden we u aan om airconditioning uit te zetten en ramen en deuren dicht te houden. Dit is een preventieve maatregel. 
 • Tijdens de werkzaamheden voert controleur Oesterbaai regelmatig luchtmetingen uit.
 • Asbestverwijderaar Bobrik zal vandaag en zondag de site benevelen, zodat de puin niet wegwaait.
 • Het werkplan van Bobrik met het plan van aanpak voor de sanering is door de federale overheid goedgekeurd.
 • Een controleur van Oesterbaai gaat de tuinen en daken van enkele buren controleren. Indien er asbest gevonden worden, krijgen de buren van Bobrik een offerte voor sanering. De buren moeten daarom hun brandverzekering op de hoogte brengen.
 • Als u vragen hebt over de asbestverwijdering, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Katia Smits van Bobrik via gsm 0475-70 46 71 of katia@bobrik.be
   

Update 3 mei

Sanering magazijn Grabbelton start op maandag 7 mei

De eigenaars van de Grabbelton hebben op donderdag 3 mei de firma Bobrik aangesteld om het afgebrande magazijn op te ruimen en de locatie te saneren. Dit gebeurt volgens de leidraad van OVAM voor lokale overheden bij asbestbranden. De firma Bobrik is een erkende firma die gespecialiseerd is in het verwijderen van asbest. De sanering begint op maandag 7 mei en zal ongeveer twee weken duren. Op vrijdag 4 mei beginnen op de locatie al voorbereidende werken.

Tijdens de sanering zullen werknemers van Bobrik zich in veiligheidskledij over de werf verplaatsen. Er is echter geen gevaar voor de volksgezondheid. Vorige week en de afgelopen dagen werden luchtmetingen gedaan en deze vonden geen asbestvezels in de lucht. De firma wordt bij de werf bijgestaan en gecontroleerd door asbestdeskundigen van de firma Oesterbaai.

Asbestverwijderaar Bobrik nodigt alle buurtbewoners uit voor een informatievergadering over hoe de werken gaan verlopen. Deze informatievergadering vindt plaats op vrijdag 4 mei om 18 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk (Ring 26).

 

Update 26 april

Vandaag voerde de firma Bobrik luchtmetingen uit op vier locaties in de omgeving van de Grabbelton. Tijdens de metingen werden geen asbestvezels gevonden in de lucht.

De eigenaar moet nu ten laatste op zondag 29 april een plan van aanpak voorleggen om het terrein zo snel mogelijk te reinigen. Dit gebeurt in overleg met een asbestdeskundige en het stadsbestuur. Tijdens deze werkzaamheden zullen ook periodieke luchtmetingen uitgevoerd worden.

 

Update 25 april

De eigenaar van de Grabbelton heeft een firma aangesteld om het terrein van de brand te saneren. De firma gaat vandaag aan de slag.

 

Update - maandag 16 april, 11 uur

Alle gebouwen en terreinen binnen de asbestperimeter zijn gereinigd, met uitzondering van de Grabbelton zelf.

Buiten de perimeter is geen asbest terechtgekomen. Andere brandresten zijn wel buiten de perimeter terecht gekomen. Het gaat dan onder meer om plastic, karton en niet-asbesthoudend isolatiemateriaal. Als u deze resten op uw eigendom vindt, mag u deze zelf als restafval opruimen.

Als u door de brand schade hebt ondervonden aan uw eigendom, dan neemt u contact op met uw verzekering.

 

Update - 15.20 uur

De Morkhovenseweg is opnieuw open voor alle verkeer.

 

Update vrijdag 13 april - 13.23 uur

Een gespecialiseerde firma heeft het fietspad achter het getroffen pand en de oprit van de winkel gereinigd. Het fietspad is opnieuw opengesteld. De firma is ook gestart met het saneren van de tuinen die binnen de perimeter vallen. In de loop van de dag wordt de signalisatie op de Morkhovenseweg verwijderd.

 

Update 16.55 uur

Politiezone Neteland meldt dat een deel van de rijbaan aan de Morkhovenseweg wordt vrijgemaakt.  Afbraakwerken en nablussen zal nog heel de nacht duren.

Ter hoogte van de locatie zal de helft van de rijbaan afgesloten blijven. Daar worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst.

 

Update 16.15 uur

De brand in het magazijn aan de Morkhovenseweg is onder controle. Er zijn niet langer asbestvezels in de rook. Wij raden wel aan om ramen en deuren gesloten te houden zolang er rook of geurhinder is. U blijft zo lang ook best binnen.

Het gebied waarbinnen mogelijk asbestvezels zijn neergekomen is intussen afgebakend. De bewoners in dit gebied zullen zo snel mogelijk schriftelijk verwittigd worden. Het gaat om de percelen en woningen binnen de rode zone op het kaartje. In een ruimer gebied rond de brand kan er neerslag van roet en andere producten zoals polyester zijn. Hebt u geen brief ontvangen, dan mag u zelf opruimen.

Bericht voor de bewoners van de rode zone

Bij de brand in het magazijn aan de Morkhovenseweg op 12 april 2018 zijn asbestdeeltjes vrijgekomen. Die zijn afkomstig van het dak van het magazijn dat bestond uit asbesthoudende golfplaten. Dit is vastgesteld door een gespecialiseerde firma. Er werd een perimeter afgebakend. Het betreft een beperkt gebied. De brokstukken vormen niet onmiddellijk een gevaar voor uw gezondheid. Toch vermijdt u best zoveel mogelijk elk contact door onderstaande instructies op te volgen:

 • Voetpaden, balkons en terrassen, daken, groenperken en tuinen worden best zo weinig mogelijk betreden. Ook werkzaamheden in de tuin worden voorlopig beter uitgesteld (gras maaien, onkruid wieden…)
 • Stap niet op puin of brokstukken: als het materiaal verpulvert, komen er asbestvezels vrij die u kunt inademen of die zich vasthechten aan uw schoenen of kledij
 • Bent u toch buiten geweest, dan is het aangewezen de schoenzolen goed te reinigen met een vochtige doek en deze doek in een plastic zak bij het afval te gooien. Zo vermijdt u dat asbestpartikels naar binnen worden gebracht. Het is nog beter uw schoenen uit te doen als u binnengaat en ze aan de deur te laten staan
 • Groenten en fruit uit de tuin worden best grondig gespoeld voor gebruik
 • In afwachting van de schoonmaak van het terrein laat u ramen en deuren dicht. Bij droog weer en wind kunnen de asbestpartikels opnieuw opwaaien en zo in huis komen
 • Laat uw kinderen niet met de brokstukken spelen
 • Huisdieren die in huis zitten, houdt u best binnen
 • Huisdieren die buiten zaten en via hun vacht of poten asbestdeeltjes naar binnen zouden kunnen brengen, laat u buiten zitten. Was hun vacht en poten.

We vragen uitdrukkelijk om niet zelf te starten met schoonmaken. Stad Herentals neemt contact met een gespecialiseerd bedrijf dat de schoonmaak doet. Zij zullen snel met u contact opnemen. Hebt u over deze brand nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst omgeving van stad Herentals, Koen Dierckx, 014-28 50 50.

 

Update 13.55 uur

De brand in het magazijn in de Morkhovenseweg is onder controle. Er zijn niet langer asbestvezels in de rook. Zolang er rook of geur is, houdt u ramen en deuren gesloten en blijft u beter binnen.

Momenteel wordt het gebied waarbinnen mogelijk asbestvezels neergekomen zijn afgebakend. De bewoners in dit gebied zullen schriftelijk verwittigd worden. In een ruimer gebied rond de brand kan er neerslag van roet en andere producten zoals polyester zijn. Hebt u geen brief ontvangen, dan mag u zelf opruimen.

 

12.16 uur - update

Vanmorgen rond 9 uur brak er brand uit in een magazijn op de Morkhovenseweg. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Iets na half 11 was de brand onder controle en ging de brandweer over tot nablussen. Bij de brand kwam mogelijk asbest vrij, er vielen geen slachtoffers.

Omdat de rook ook tot in Herenthout en Wiekevorst kwam, werd er beslist om de gemeentelijke fase van het rampenplan af te kondigen. Er werd een crisiscel bijeengeroepen ter plaatse. Er werden in de ruime omgeving metingen gedaan om de asbestvervuiling in kaart te brengen. Deze metingen zijn momenteel nog gaande maar de perimeter wordt gaandeweg kleiner en kleiner.

Uit voorzorg wordt gevraagd om de ramen en deuren nog steeds gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Er wordt aangeraden om uit de rook te blijven.

De Morkhovense weg is afgesloten tussen de Tarwestraat en Witbos, het fietspad op de oude spoorweg is ook afgesloten.

Voor verdere informatie, volg de communicatiekanalen van de stad.
 

11.03 uur - update

De gemeentelijke fase van het rampenplan is afgekondigd. De politie heeft een perimeter van 300 meter ingesteld rond de brandhaard. De brandweer is bezig met het meten van mogelijke asbestwaarden.

De brand is onder controle. De brandweer is aan het nablussen. Voorlopig wordt nog wel gevraagd om ramen en deuren dicht te houden en airco's uit te zetten.

 

10.39 uur - update

De brand is onder controle. De brandweer is bezig met het nablussen. Hou voorlopig nog even ramen en deuren dicht.

 

10.27 uur - update

Momenteel is er een brand in een opslagplaats op de Morkhovenseweg.

Bewoners in de regio Morkhoven worden gevraagd om alle ramen en deuren gesloten te houden. Zet ook zeker uw airco af!

Mogelijk gaat de rook richting Herenthout en Wiekevorst. Ook daar best alle ramen en deuren sluiten.

 

10.06 uur - update

De brandweer krijgt bijstand van de andere posten van de zone. Geef ruimte aan de hulpdiensten en blijf uit de rook. Hou ramen en deuren gesloten.

 

9.53 uur  - update

De brandweer is ter plaatse. Houd ramen en deuren gesloten. De straat is afgesloten van Witbos tot aan de Verbindingsstraat.

 

Oorspronkelijk bericht

Deze morgen brak er brand uit op de Morkhovenseweg. De hulpdiensten zijn ter plaatse.

Zodra we meer weten, vindt u de info hier.