Bosbeheer zonder glyfosaat

Vanaf 2018 gebruikt het OCMW een nieuwe methode van exotenbestrijding. De uitheemse bomen die moeten verwijderd worden, worden manueel of machinaal uitgetrokken of uitgestoken of worden geringd. De methode hangt af van de grootte van de boom. Het voordeel van deze methode is dat er geen gebruik gemaakt wordt van bestrijdingsmiddelen met glyfosaat.