Blauwalgen in kanaal Bocholt-Herentals

Update 17 oktober

Het captatieverbod is opgeheven.

Oorspronkelijk bericht

Er is nieuwe blauwalgenbloei aangetroffen in kanaal Bocholt-Herentals. Omdat blauwalgen gezondheidsrisico’s inhouden voor mens en dier, wordt het recreatie- en captatieverbod uitgebreid.

Politiebesluit voor het kanaal Bocholt-Herentals

Zopas werden nieuwe blauwalghaarden vastgesteld in het kanaal Bocholt-Herentals en in het kanaal naar Beverlo in de provincie Antwerpen. In het kanaal Bocholt-Herentals gold er al een verbod op het traject Bocholt-Dessel. Dat verbod wordt nu uitgebreid naar het hele kanaal. 

Omwille van de mogelijke gezondheidsrisico’s vaardigt waarnemend gouverneur Bram Abrams in overleg met VMM en De Vlaamse Waterweg Nv een politiebesluit uit dat in de besmette zones een captatieverbod en een verbod op zachte recreatie oplegt.

Het besluit gold voorheen enkel voor het traject van Bocholt tot Dessel (kanaalkruising) op het kanaal Bocholt-Herentals. Het captatie- en recreatieverbod wordt dus uitgebreid naar het hele Kempische kanaal. 

Captatie- en recreatieverbod

Volgende maatregelen gelden:

  • een verbod om water te capteren, binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag, voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.
  • een verbod op elke vorm van zachte recreatie binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag. Kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden… zijn er verboden. Pleziervaart is wel toegelaten. Zwemmen in kanalen is en blijft zoals altijd absoluut verboden .

Hoe herkent u blauwalgen? 

Blauwalgen (=cyanobacteriën) komen vooral voor in waterlopen en/of vijvers zonder, of met zeer weinig stroming. Zij ontwikkelen zich bij aanhoudend warm, droog weer en als er voldoende voedingsstoffen in het water aanwezig zijn. Bij bloei vormen de bacteriën een drijflaag, die zichtbaar wordt als een blauwgroene tot roodbruine, olie- of verfachtige laag, drijvend op het wateroppervlak.

Let op! Verwar een drijflaag met blauwalgen niet met een bedekking van het wateroppervlak door kroos, stuifmeel of andere bacteriën. In het eerste geval bestaat de bedekking uit afzonderlijke kleine groene plantjes. Deze dunne drijflaagjes zijn gemakkelijk herkenbaar doordat ze bij verstoring in kleine stukjes uiteenvallen. Drijflagen van blauwalgen sluiten na verstoring zoals olie direct weer aaneen.

Als u zelf blauwalgen zou ontdekken in Herentals, meld het dan zeker aan de stad.