Bewoners Wuytsbergen doen hun zeg over verkeersveiligheid

Twee proefopstellingen in Wuytsbergen

Het stadsbestuur en de bewoners van de wijk Wuytsbergen-Ekelen zijn samen op zoek naar een oplossing om de verkeersveiligheid in hun wijk te verhogen. In november 2020 besliste het stadsbestuur, op vraag van de buurt, om twee proefopstellingen uit te testen.

De eerste proefopstelling gaat van start in de week van 8 maart. De buurtbewoners ontvangen hierover op 23 februari een bewonersbrief. Het gaat om een proefopstelling met ANPR-camera’s. Vanaf dan controleren drie ANPR-camera’s het verkeer in Wuytsbergen-Ekelen. De camera’s staan in de Zaatweg, de Ekelstraat en de Beukelaer-Pareinlaan. De camera’s registreren de reistijd en de route van een voertuig. Op basis daarvan stelt een computersysteem vast of een voertuig plaatselijk of doorgaand verkeer is. Doorgaand verkeer is niet toegestaan en krijgt automatisch een boete. Verkeer dat naar of van het gebied rijdt tussen de sporen, de Olympiadelaan en de Nete, is plaatselijk verkeer.

De tweede proefopstelling, die met vaste verkeersfilter, start eind juni.

Evaluatie door de stad en de buurt

Beide proefopstellingen worden door de stad en de buurt samen geëvalueerd. De evaluatie gebeurt tijdens en na elke proefopstelling en is gebaseerd op het verzamelde cijfermateriaal van tellingen. Ook de ervaring van de bewoners van de wijk maken deel uit van de evaluatie.

Zo komt er een begeleidingsgroep met betrokken bewoners. Deze groep komt regelmatig samen om de opstellingen te bespreken. Hiervoor selecteerde stad tien bewoners uit de verschillende straten in de buurt. Deze bewoners zullen samen met de stadsdiensten, de politie en het studiebureau de twee proefopstellingen bespreken. Op basis van dit overleg komt er na elke proefopstelling een brede informatiecampagne naar de buurt. Online wanneer het moet, fysiek wanneer het kan. De bevindingen uit de verschillende sessies en de volgende stappen komen ook online op de website en het inspraakplatform van de stad.

De begeleidingsgroep zal na de proefopstellingen een advies opstellen voor het stadsbestuur. In oktober neemt het stadsbestuur de uiteindelijke beslissing.

Eerste samenkomst begeleidingsgroep

Op dinsdag 9 februari kwam de begeleidingsgroep voor een eerste maal samen. Deze samenkomst verliep vlot en constructief. De begeleidingsgroep ging dieper in op de resultaten en methode van de eerste tellingen en het opzet van de eerste proefopstelling. Een verslag van de eerste begeleidingsgroep vindt u terug op de website en het inspraakplatform van de stad.