Bestuursakkoord 2019-2024

Een bestuursakkoord is een opsomming van plannen die het bestuur de volgende zes jaar wil uitvoeren. Zo wil het stadsbestuur werken aan een verkeersveilige en kwaliteitsvolle leefomgeving. Ook wil de stad haar unieke natuurlijke en historische troeven met trots laten beleven. Verder wil de stad inzetten op gemeenschapsvorming, buurtversterking en zorg op maat.

Dialoogavonden

Het stadsbestuur betrok de bevolking actief bij de opmaak van het bestuursakkoord. Dat gebeurde tijdens twee dialoogavonden op

  • Op woensdag 24 april over investeren in de openbare ruimte, verkeersveiligheid, parkeren en leefmilieu.
  • Op maandag 29 april  over burgerschap, vrijwilligerswerk, zorg en veiligheidsgevoel.

Op maandag 17 juni stellen we de grote lijnen en het resultaat van de inspraakrondes graag aan u voor. Dat gebeurt tijdens een infovergadering in cc 't Schaliken. De deuren gaan open om 19 uur.

Meer informatie