Beheersplan voor kasteel Le Paige

Het college van burgemeester en schepenen vraagt een onderzoekspremie aan bij het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de opmaak van een beheersplan voor kasteel Le Paige. In een beheersplan wordt vastgelegd welke instandhoudings-, onderhouds-, en latere restauratiewerken er waar en wanneer nodig zijn. Als de premie wordt toegekend, geeft het college opdracht aan architect Herman Adriaensens uit Olen om het beheersplan op te maken.

Domein Le Paige Herentals