Afbakening kleinstedelijk gebied Herentals

De Vlaamse overheid heeft Herentals aangeduid als kleinstedelijk gebied. Het ruimtelijk beleid van Vlaanderen wil maatschappelijke behoeftes in de toekomst zo veel mogelijk concentreren in steden, zodat de open ruimte niet verder wordt volgebouwd. Extra ruimte voor wonen, werken, winkelen, kleinhandel en stedelijk groen moeten we dus opvangen in de stedelijke gebieden. De stad staat hierdoor voor belangrijke uitdagingen die ook u aanbelangen.

Om te bepalen welke gebieden tot het kleinstedelijk gebied Herentals zullen behoren, heeft de provincie Antwerpen een afbakeningsproces opgestart. Dat resulteerde in een voorstel van zes provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s), een plan-milieueffectenrapport (Plan-MER) en een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR). De ontwerp-PRUP’s bevatten nieuwe stedenbouwkundige voorschriften die bepalen wat er in de toekomst op een bepaalde plaats wel kan, en wat niet.

Openbaar onderzoek

Van vrijdag 9 februari tot en met maandag 9 april 2018 liggen de plannen ter inzage in het provinciehuis van Antwerpen (Desguinlei 100, 2018 Antwerpen) en in de gemeentehuizen van Herentals, Grobbendonk en Herenthout.

Wilt u de plannen raadplegen bij het stadsloket van Herentals, maak dan een afspraak met de dienst omgeving.

Ook op www.provincieantwerpen.be kunt u de plannen volledig bekijken. U vindt er ook alle informatie over hoe u adviezen, bezwaren en opmerkingen kunt indienen.

Infovergadering

Bent u benieuwd naar wat de afbakening van het kleinstedelijk gebied voor u betekent? Wilt u weten hoe u uw opmerkingen op de ontwerp-PRUP’s tijdens het openbaar onderzoek kunt meegeven? Kom dan naar de infoavond op donderdag 8 februari van 19 tot 21.30 uur in de Lakenhal (Grote Markt).

Afbakening kleinstedelijk gebied Herentals