Aanvraag attesten mogelijk even verstoord

Op maandag 27 augustus voert de Vlaamse overheid tussen 17 en 21 uur onderhoudswerken uit aan het gegevensdelingsplatform MAGDA. De werken moeten het Vlaamse MAGDA-platform robuuster, meer schaalbaar en performanter maken. Tijdens de onderhoudswerken kunt u mogelijk problemen met het aanvragen van online attesten en bewijzen. Ook het aanvragen van attesten aan het onthaal kan problemen ondervinden.