Aanleggen van opritten in de Peerdsbosstraat

Het college van burgemeester en schepenen laat de opritten in de Peerdsbosstraat (tussen huisnummer 20 en 38) heraanleggen door de firma Rega Infra uit Malle voor de prijs van 7.931,55 euro.

De heraanleg van dit deel van de Peerdsbosstraat hoorde bij de aanleg van de Moserstraat. Deze verkavelingswerken zijn ondertussen afgerond. De heraanleg van de opritten in de Peerdsbosstraat kon niet tegelijkertijd worden uitgevoerd omdat Pidpa, Telenet en Eandis hun nutsleidingen eerst ondergronds zullen brengen.

De nutsmaatschappijen starten op 23 juni met hun werkzaamheden en zijn klaar tegen eind augustus. Daarna kan de aannemer starten met de aanleg van de opritten.