Aanleg van een broedplaats voor oeverzwaluwen op Addernesten

Afgelopen voorjaar vestigde een kleine kolonie oeverzwaluwen zich in een berg zand op de stedelijke stapelplaats Addernesten. Oeverzwaluwen zijn een beschermde vogelsoort en hun nesten mogen niet worden verstoord. Dit had tot gevolg dat de stad het gedeelte van de opslagplaats waar de oeverzwaluwen nestelde, moest afsluiten.

Om dit de volgende jaren te voorkomen, beslist het college van burgemeester en schepenen om de zandberg deze winter te verplaatsen naar de rand van de stapelplaats. Zo kunnen de oeverzwaluwen in de lente ongestoord hun nesten maken zonder de werking van de opslagplaats te hinderen. 

© John Robinson