Aanleg nieuw wegdek voor Geelseweg start op woensdag 2 mei

Sinds midden 2017 tot begin 2019 wordt de Geelseweg/Herentalseweg (N13) in Olen en in Geel volledig vernieuwd. Naast een structureel onderhoud van de gewestweg en enkele zijstraten komt er onder meer een gescheiden riolering, een nieuwe waterleiding en worden de fietspaden tussen Herentals en Geel volledig vernieuwd. Het project is een samenwerking tussen Aquafin, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het lokaal bestuur Olen en stad Geel. Vanaf woensdag 2 mei start AWV met het structureel onderhoud van het wegdek. De werken beginnen op het stuk Geelseweg tussen de kruispunten met Gerheiden en met Neerbuul (zone 4). Vanaf maandag 14 mei is ook het wegdek tussen de kruispunten met Neerbuul en met Lammerdries (zone 3) aan de beurt. Deze werken duren vermoedelijk tot eind juni. Tijdens deze periode is de N13 ter hoogte van zone 3 en 4 volledig afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. 

Vernieuwing wegdek N13

Het wegdek op de N13 ligt er momenteel slecht bij. Putten, oneffenheden en beschadigingen wegen op het comfort en de veiligheid van automobilisten. De weg wordt helemaal opgebroken en tot op de fundamenten vernieuwd. AWV investeert ongeveer 2,5 miljoen euro voor een veiligere en comfortabelere gewestweg. Vanaf woensdag 2 mei wordt het wegdek tussen de kruispunten met Gerheiden en met Neerbuul (zone 4) aangepakt. Vanaf maandag 14 mei is ook het wegdek tussen de kruispunten met Neerbuul en met Lammerdries (zone 3) aan de beurt. Naar verwachting zullen de werken in deze zones tegen eind juni klaar zijn. Eerder dit jaar werden in deze zones ook de fietspaden al vernieuwd.

N13 volledig afgesloten in twee zones

Van zodra het Agentschap Wegen en Verkeer op woensdag 2 mei met het structureel onderhoud van de weg start, wordt zone 4 (Neerbuul-Gerheiden) volledig – d.w.z. in beide rijrichtingen – afgesloten en moet alle verkeer de voorziene omleiding via de E313 of via Industrielaan en Nijverheidsstraat volgen. Hetzelfde geldt voor zone 3 (Neerbuul-Lammerdries) vanaf maandag 14 mei.

De kruispunten Geelseweg-Gerheiden-Sint-Sebastiaanstraat en Geelseweg-Neerbuul-Oevelseweg ter hoogte van zone 3 en 4 werden reeds vernieuwd en blijven wel open. Op het kruispunt Geelseweg-Neerbuul-Oevelseweg ontbreekt wel nog de toplaag asfalt. De aanleg hiervan is voorzien begin juni en duurt +/- 1 dag.

In zone 2 (Lammerdries-Velveken) blijft eenrichtingsverkeer mogelijk in de richting van Geel naar Herentals. Hier worden tot het zomerbouwverlof nieuwe riolering en fietspaden aangelegd. Zwaar verkeer en bezoekers van het shoppingcenter kunnen terugkeren richting Geel via Lammerdries en de industriezone.  In zone 1 (Velveken-Punt) en zone 5 (grens Herentals-Gerheiden) blijft verkeer in beide richtingen mogelijk.

Omleiding fietsers

Voor het doorgaand fietsverkeer richting Geel en Herentals wordt ter hoogte van zone 3 en 4 in beide rijrichtingen een omleiding voorzien via Hoefsmidstraat – Schietboom – Krentzen – Schambraken – Meren – Veldstraat. Het Zavelpad wordt tijdens de werken afgesloten, om te voorkomen dat fietsers in de werkzone terechtkomen. In zone 1, 2 en 5 zal fietsverkeer in beide richtingen mogelijk zijn.

Meer info

Op de websites www.slimdoorolen.be of www.slimdoorgeel.be kan u steeds terecht voor de laatste stand van zaken, meer projectinfo, contactgegevens, de timing, ...