Aangepaste verkeerssituatie tijdens werkzaamheden in Wiekevorst

Het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg, Aquafin en PIDPA voeren weg- en rioleringswerkzaamheden uit in Wiekevorst.

Nieuwe verkeerssituatie vanaf 3 september

Vanaf 3 september is het verkeer in beide rijrichtingen tussen Morkhoven en Wiekevorst afgesloten. Tot 3 september is er nog steeds enkelrichtingsverkeer mogelijk in de rijrichting van Wiekevorst. 

Tot 3 september

Van april tot en met september passen de nutsmaatschappijen hun leidingen aan op de Morkhovenseweg (vanaf de Wimp tot aan Wiekevorst-Dorp). Tijdens deze periode geldt er eenrichtingsverkeer van Morkhoven in de richting van Wiekevorst.

  • Om van Wiekevorst naar Morkhoven te rijden, volgt u een omleiding via de Herenthoutseweg, de Wiekevorstseweg en de Doornestraat.
  • Fietsers rijden langs Bertheide en de Kapelstraat.

Maatregelen tegen sluipverkeer

Het stadsbestuur wil vermijden dat er sluipverkeer ontstaat in Berteneinde, Broekhoven, Schommestraat en Goorstraat. Deze straten zijn landbouw- en woonstraten en dus niet geschikt als omleidingsweg. In overleg met Heist-op-den-Berg, Westerlo en de politiezones worden volgende maatregelen getroffen:

  • in Broekhoven, ter hoogte van de grens met Wiekevorst, komt een tractorsluis tijdens de werken. Door de sluis kunnen enkel voetgangers, fietsers en landbouwvoertuigen passeren
  • in Goorven, in het verlengde van de Goorstraat, geldt tussen de Steenbemptloop en Rooiveld enkelrichting in de richting van Rooiveld. Enkel  fietsers mogen hier tegen de rijrichting in rijden.

In oktober 2018 gaan de rioleringswerkzaamheden van start. De weg is dan lange tijd volledig afgesloten. Hierover volgt later meer informatie