Aangepaste verkeerssituatie tijdens Septemberkermis

Van 2 tot 11 september staat de Septemberkermis op de Grote Markt. Om alles vlot te laten verlopen, past het stadsbestuur de verkeerssituatie tijdelijk aan. De Grote Markt is verkeersvrij van woensdag 30 augustus om 8 uur tot dinsdag 12 september om 17 uur. Daardoor is er ook geen doorgaand verkeer mogelijk in het Hofkwartier, de Zandstraat, de Koppelandstraat en de Kloosterstraat. Verder geldt er van maandag 28 augustus om 8 uur tot woensdag 30 augustus om 16 uur een parkeerverbod op de Oud-Strijderslaan en op de ring (aan de zijde van de Oud-Strijderslaan, tussen Sint-Jobsstraat en Lichtaartseweg). Het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg is voorbehouden voor de kermisreizigers van zaterdag 19 augustus om 8 uur tot vrijdag 15 september om 17 uur.