Aangenamer fietsen op vlakke kasseien

Het stadsbestuur wil het fietscomfort in het centrum verhogen. De kasseien op de Grote Markt en in de omliggende straten ogen mooi en passen bij het historische karakter van de stad, maar ze zijn minder aangenaam om over te fietsen. Dat wil het stadsbestuur verhelpen met fietscomfortstroken. 

Het stadsbestuur laat eerst een teststrook aanleggen in de Kerkstraat. De aanleg van de teststrook gebeurt van maandag 9 april om 7 uur tot vrijdag 20 april om 17 uur. Bij slechte weersomstandigheden kan deze periode nog worden verlengd.   

De aannemer breekt een strook kasseien uit. Deze kasseien worden glad gezaagd in het atelier van een gespecialiseerde firma. Daarna gaan de gezaagde kasseien terug naar de werf, waar ze opnieuw gelegd worden. Omdat het verzagen gebeurt in een atelier, zal er op de werf zelf enkele dagen niet gewerkt worden.

De evaluatie van de teststrook gebeurt onder meer door de Fietsersbond met een geijkte meetfiets.

Aangepaste verkeerssituatie

  • Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden in de Kerkstraat altijd passeren.
  • Auto’s, bussen en vrachtwagens volgen een omleiding via de Sint-Waldetrudisstraat of via de Zandstraat, Molenvest en Gildelaan.
  • Het parkeerterrein aan de Sint-Waldetrudiskerk blijft bereikbaar vanuit Kerkplein en de Gildelaan.