70 kilometer per uur op de ringlaan

Vanaf 1 januari 2017 geldt in Vlaanderen een snelheidslimiet van 70 kilometer per uur op iedere weg buiten de bebouwde kom. Enkel op autosnelwegen en op wegen met minstens vier rijstroken en een middenberm, is een hogere maximumsnelheid mogelijk. Op de meeste gewestwegen geldt deze limiet van 70 kilometer per uur trouwens al. Doordat 70 kilometer per uur de norm wordt, kunnen de borden met snelheidsaanduiding daar verwijderd worden. Enkel waar een andere snelheid geldt, zal een bord staan. Dat is een goede zaak, want minder verkeersborden betekent minder afleiding voor automobilisten en dus hogere verkeersveiligheid.

Voor Herentals betekent dit dat de snelheidslimiet op de ringlaan wordt aangepast. Op sommige delen van de ringlaan mag u nu nog 90 kilometer per uur rijden. Vanaf 1 januari mag u op het volledige traject niet sneller dan 70 kilometer per uur rijden.

www.70.vlaanderen