Milieuadviesraad

De milieuadviesraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van het milieu, het landschap en de natuur in de gemeente. Ze adviseert het stadsbestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. De milieuraad vervult ook een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking en organiseert eigen initiatieven.
 
De milieuadviesraad vergadert op de tweede donderdag van de maand (uitgezonderd in juli) om 20 uur in het administratief centrum. In 2019 is dit op 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 6 juni (wijziging: oorspronkelijk gepland op 13 juni), 8 augustus, 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december.
 
Meer informatie