Milieuadviesraad

De milieuadviesraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van het milieu, het landschap en de natuur in de gemeente. Ze adviseert het stadsbestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. De milieuraad vervult ook een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking en organiseert eigen initiatieven.
 

De milieuadviesraad vergadert op de tweede donderdag van de maand (uitgezonderd in juli) om 20 uur in de benedenzaal van het administratief centrum. In 2019 is dit op 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni, 8 augustus, 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december.

 
Op vrijdag 25 januari 2019 houdt de milieuadviesraad zijn jaarlijkse infoavond in de Lakenhal. Om 20 uur geeft Tim Vekemans van het architectenbureau RE-ST een lezing over zwerfruimte. Aansluitend vindt de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.
 

Meer informatie