Milieuadviesraad

De milieuadviesraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van het milieu, het landschap en de natuur in de gemeente. Ze adviseert het stadsbestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. De milieuraad vervult ook een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking en organiseert eigen initiatieven.
 

De milieuadviesraad vergadert op de tweede donderdag van de maand (uitgezonderd in juli) om 20 uur in de benedenzaal van het administratief centrum.

  • Donderdag 12 januari 2017
  • Vrijdag 27 januari 2017: lezing Middelgrote steden anno 2017 + nieuwjaarsreceptie in de Lakenhal
  • Donderdag 9 februari 2017

Meer informatie