Lourdesgrot Begijnhof

Opwaardering Lourdesgrot Begijnhof

Eén van de items die in het beheersplan van het begijnhof zijn opgenomen, is de herwaardering van de grot van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes – in de volksmond “het grotteke”.   Dit monument werd opgericht in 1919 op initiatief van zuster Maria Proost, begijn in Herentals. Een gebaar 'uit dankbaarheid en kinderlijke liefde' zoals vandaag nog op de gedenkplaat te lezen staat. De Lourdesgrot is in het beheersplan van het begijnhof opgenomen als “Zen-erfgoed”.  ZEN-erfgoed staat voor beschermd erfgoed Zonder Economisch Nut.  Dat wil zeggen dat de eigenaar of de beheerder geen opbrengst of nut heeft bij het gebruik en beheer ervan.  Voorbeelden zijn een fontein, een kiosk, een kunstmatige grot of een archeologische site in de ondergrond. Voor ons begijnhof zijn dat het hekwerk van de kerk, de Lourdesgrot, de waterpomp, Mariakapelletje en de Pedestallen uit 1716.  Het OCMW ontvangt subsidies voor onderhoudswerken aan deze monumenten.

Volkskundige waarde

Hoewel de Lourdesgrot niet meteen de fraaiste is van de typische vroeg-twintigste-eeuwse grotten, heeft ze een grote volkskundige waarde en verdient ze een opwaardering.  Daarom heeft het OCMW-bestuur beslist om het geheel op te waarderen en alle waardeloze en beeldverstorende elementen te verwijderen.  De originele elementen blijven uiteraard bewaard: het hekwerk en de lampjes bij Onze Lieve Vrouw, die zichtbaar zijn op foto's genomen net na de oprichting van de grot. 

Planning herwaarderingswerken

Stad Herentals heeft de betontegels en de schuilplaats in beton- en golfplaten laten verwijderen. Ook de overdaad aan bijkomende elementen zal worden beperkt zodat de focus opnieuw ligt op de Lourdesgrot en de treurwilg.  Er komt een nieuw pad, in de stijl van het vroegere pad met zandsteen kasseien. Heesters die te hoog opgaan en later aangeplante bomen zullen worden gerooid.  De bedankstenen die tegen een muurtje aan de grot zijn gehangen, zullen zo veel mogelijk worden gevrijwaard. Voor het onderhoud van het smeedijzeren hekwerk en de verlichting van het beeldje en voor de jaarlijkse visuele controle en onderhoud van de beeldnis en het rotswerk krijgt het stadsbestuur subsidies.