Hernummering - wat moet ik doen?

Binnenkort krijgt u een nieuw adres. Dit is nodig om de openbare veiligheid, de postzekerheid en uw privacy te verzekeren. Het stadsbestuur beseft dat deze papieren verhuizing een hoop papierwerk met zich meebrengt en steekt daarom graag een handje toe.

Identiteitskaart

Als u door de hernummering een nieuwe huisnummer hebt gekregen, dan maakt u een afspraak met het stadsloket. Zij maken uw identiteitskaart in orde. Vergeet de pincodes van de identiteitskaarten niet. Puk- en pincode vergeten? Vraag nieuwe codes aan!

Wat moet u zelf doen?

Hou vanaf nu in de gaten van wie u allemaal post krijgt. Zo kunt u een lijst opmaken van alle personen en diensten die u op de hoogte moet brengen. De onderstaande lijst kan dienen als leidraad. Hij is niet volledig en niet voor iedereen van toepassing.

 • vrienden en familie
 • kinderbijslag
 • mutualiteit
 • werkgever
 • pensioendienst in België en in het buitenland
 • scholen (teken-, muziek-, avondschool, …)
 • kinderopvang
 • bankinstelling
 • verzekeringsmaatschappijen (auto, brand burgerlijke aansprakelijkheid, levensverzekering, hospitalisatie, …)
 • huurcontract/eigenaar van uw woning
 • abonnementen op kranten en tijdschriften
 • vakbond
 • VDAB
 • huisarts en eventueel specialisten
 • ziekenhuizen
 • gsm-operatoren
 • telefonie-operatoren
 • internetabonnement
 • verenigingen waarvan u lid bent
 • bibliotheken buiten Herentals
 • cultuurcentra buiten Herentals
 • ministerie van Verkeer voor vaarbewijzen en attest vrij van gordel
 • voordeelkaarten (supermarkten, doe-het-zelf kleding, …)

Wat doet de stad?

Vanaf de dag nadat u uw nieuwe adres krijgt, kunt u uw identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van uw auto laten aanpassen aan het stadsloket. Maak hiervoor een afspraak. Breng volgende zaken mee: 

 • de identiteitskaarten van alle gezinsleden
 • de pincodes van alle elektronische identiteitskaarten (Pin- en pukcode vergeten? Vraag nieuwe codes aan!)
 • de pukcode of pincode van de Kids-ID's
 • voor niet-Belgen: elektronische vreemdelingenkaart met pincode

De stad brengt automatisch een aantal instanties op de hoogte van uw adreswijziging. Dat gaat onder meer om:

 • de FOD Financiën (registratie, belastingen)
 • nutsmaatschappijen (gas, water, elektriciteit)
 • de DIV (voor uw wagen)
 • bpost
 • IOK (afvalverwerking)
 • de politie
 • de brandweer
 • de bibliotheek van Herentals
 • cultuurcentrum 't Schaliken

Als u een huisnummerplaatje van de stad gebruikt, hangt de stad gratis een nieuw plaatje op. Hebt u een eigen siernummer aan uw woning hangen, dan vindt u het huisnummerplaatje in de brievenbus. Zo kunt u zelf beslissen of u een nieuw siernummer wilt kopen of het officiële gemeentelijke plaatje hangt. U ontvangt ook 10 postkaarten om vrienden, familie en kennissen gratis op de hoogte te brengen van uw nieuwe adres. De hernummering en alle bijkomende verrichtingen door de stadsdiensten zijn gratis.  

Wat doet bpost? 

Via de 'Verhuisdienst' stuurt bpost vier maanden lang uw post gratis naar uw nieuwe adres. U kunt deze 'Verhuisdienst' aanvragen op het postkantoor. De aangetekende brief van de stad neemt u mee als bewijs van een administratieve verhuis. De postbodes doen hun best om de juiste brief in de juiste bus te steken. Uiteraard is het ook voor hen aanpassen. Kijk dus vóór het openen van uw brieven goed na of ze wel aan u geadresseerd zijn. Brieven die niet voor u bestemd zijn, kunt u zelf in de juiste bus steken, binnenbrengen op het postkantoor of meegeven met de postbode.

Wat doet Diftar?

Het IOK stuurt u een nieuwe sticker voor uw afvalcontainers. Deze kleeft u over de oude stickers op de container. Kleef uw sticker voor restafval op de grijze container, en uw sticker voor GFT-afval op de groene container. Kleef uw nieuwe sticker over uw oude sticker.

Wat moeten bedrijven en zelfstandigen doen?

U bezorgt de brief van de stad aan uw ondernemingsloket. Dit loket verwittigt de btw-dienst en de rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Sommige ondernemingsloketten verwittigen ook het sociaal verzekeringsfonds. Als het adres van uw vennootschap wijzigt, neemt u de adreswijziging op in de agenda en het verslag van de volgende algemene vergadering.