Hernummering

Nieuwe straatnamen en huisnummers

In de afgelopen decennia werden vele huizen bijgebouwd in straten die vroeger schaars bebouwd waren. Dat leidde vroeger tot problemen bij de toekenning van huisnummers. In vele straten komen daarom sommige huisnummers meermaals voor, aangevuld met kleine ondernummers of -letters. Een typisch voorbeeld daarvan is Wuytsbergen, waar huisnummer 148 twaalf keer voorkomt. Op andere plaatsen, bijvoorbeeld Broekhoven, hebben zowel de hoofdweg als zijvertakkingen dezelfde straatnaam. Dit zorgt op heel wat plaatsen voor verwarring en onduidelijkheid. Er komen vaak klachten van bewoners over hun postbedeling.

Ook bpost meldt privacyproblemen door de verwarrende  huisnummers. En bovendien hebben de hulpdiensten moeite om snel de juiste bestemming te vinden. Om de openbare veiligheid van de bewoners te verbeteren en om hun postzekerheid te verhogen, wil de  stad aan elke woning in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven een duidelijke, unieke straatnaam en huisnummer geven. 

Iedere straat een eigen naam, elk huis een eigen nummer

Daarom begint het stadsbestuur in 2015 een grootschalige hernummering. Ieder straatje krijgt een eigen naam en alle percelen, ook de nog onbebouwde, krijgen een eigen en uniek huisnummer. Dat is een zeer omvangrijke operatie. Heel wat inwoners van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk zien hun adres veranderen, met daar bovenop het nodige papierwerk. In totaal zijn een 100-tal straten betrokken, met ongeveer 7.000 inwoners die een nieuw adres moeten krijgen. Vaak moet de stad immers een volledige straat hernummeren om in het begin van de straat een aantal dubbele huisnummers weg te werken.

Grootschalig project

Het stadsbestuur beseft dat deze verandering het nodige papierwerk meebrengt voor de betrokken inwoners. Maar in het belang van de openbare veiligheid en de juiste inzet van de hulpdiensten kiezen we voor een grootschalige operatie van korte pijn. Zo zijn ineens alle huisnummers voor vele jaren correct. Het project vraagt heel wat voorbereiding en planning. Bij een adresverandering komt immers heel wat kijken: nieuwe  straatnamen, nieuwe straatnaamborden, nieuwe huisnummerplaatjes, een adreswijziging op uw identiteitskaart,  …  Het hele  project verloopt daarom in fases, en duurt wellicht twee jaar. 

U kunt helpen!

We hebben ondertussen via meldingen van bpost, de hulpdiensten en de stadsdiensten een lijst opgemaakt van straten waar er zich problemen voordoen. Maar ongetwijfeld hebben we er nog een aantal over het hoofd gezien. U kunt ons daarbij helpen. We vragen onze inwoners daarom om probleemsituaties met de bestaande huisnummering te melden. U kunt dit melden via www.herentals.be/straatnaam, info@herentals.be, tel. 014-28 50 50 of aan de balie van de dienst burgerzaken.