Informatie corona begeleiders vrijetijdsaanbod

Coronamaatregelen en -richtlijnen

Contactbubbels

 • We mogen speelpleinen en sportkampen organiseren als we werken met bubbels van maximaal 50 personen met een vaste samenstelling. Alle kinderen en begeleiders zijn inbegrepen bij deze 50 personen. Binnen deze bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet men geen afstand houden en geen mondmasker dragen.
 • Elke bubbel blijft één week behouden. Als een deelnemer maar twee van de vijf dagen deelneemt, dan bestaat de bubbel de andere dagen uit 49 personen. De ‘vrije’ plaats wordt niet door iemand anders ingevuld.
 • Contact tussen bubbels wordt vermeden. Kinderen en begeleiders houden anderhalve meter afstand of dragen een mondmasker indien contact onvermijdelijk is. Ouders en externe lesgevers behoren niet tot de bubbel. Voor hen geldt dus social distancing en het dragen van een mondmasker.
 • Voor bubbels waarin plus twaalfjarigen zitten, zijn er iets strengere regels. We hanteren deze regels dan ook voor de hele bubbel en niet enkel voor de kinderen ouder dan twaalf jaar.
  • Contact niet stimuleren (dit wil zeggen: onderling afstand houden, geen GSM doorgeven, ...)
  • Intensief contact zeker vermijden (dit wil zeggen: niet aan elkaars gezicht zitten (niet grimeren of insmeren), geen spelletjes zoals 'vleeshoop', ...)
  • Bij wondverzorging dragen de deelnemer en de verzorger beiden een mondmasker.
  • Verder zijn mondmaskers niet nodig.

Risicobeperking

 • Als je behoort tot een risicogroep neem je best contact op met je huisarts. Hij kan je vertellen of je kan fungeren als begeleider.
 • Als je ziek was binnen de vijf dagen voor de start van de activiteit, mag je niet langer fungeren als begeleider. Ook als je tijdens de werking ziek wordt, mag je niet langer begeleiden.

Locaties

Omdat we contact tussen verschillende bubbels zoveel mogelijk willen vermijden, vinden de speelpleinen en sportkampen plaats op verschillende locaties.

Speelpleinen
Sportkampen

Als je tijdens een sportkamp een locatie deelt met andere bubbels, let je goed op de zaalplanning. Omwille van de hygiënische maatregelen is het niet mogelijk om last minute nog van zaal te wisselen.

Invulling van het programma

 • Probeer intensief contact te vermijden. Houd hier rekening mee bij jouw voorbereidingen (bijvoorbeeld geen spelletje ‘vleeshoop’).
 • Hier kan je alvast ideeën opdoen voor activiteiten die coronaproof zijn (opgelet: scroll even door om de coronaproof speelideeën te bekijken).
 • Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in openlucht en op het eigen terrein. Als je activiteiten in de openlucht doet, informeer je de deelnemers hiervan zodat ze zich hierop kunnen voorbereiden.
 • Plan geen uitstappen of contacten met externen op eigen initiatief. Neem steeds contact op met de verantwoordelijke bij de dienst sport en jeugd.
 • Als je uitstappen onderneemt, houdt je hele groep zich aan de geldende samenlevingsregels omtrent mondmaskers, afstand en hygiënemaatregelen.
 • Heb bij activiteiten met plus twaalfjarigen extra aandacht voor de aard van de activiteit. Intensief contact, insmeren of grimeren zijn af te raden.

Verantwoordelijkheden

 • Opgelet: alle maatregelen gelden eveneens voor de begeleiders, ook ’s avonds na afloop van de activiteiten (nabespreking, e.d.).
 • Maak de kinderen de volgende handelingen eigen: extra de handen wassen, hoesten in de elleboog en niezen in een papieren zakdoek.
 • Bouw een vaste routine in waarbij handen gewassen worden voor en na iedere activiteit(enblok), voor en na elke maaltijd (inclusief tussendoortjes), bij het gebruik van materialen, bij externe activiteiten, bij aankomst op het plein, bij niezen of hoesten en na elk toiletbezoek.
 • Houd er rekening mee dat voor plus twaalfjarigen het dragen van een mondmasker in contact met externen noodzakelijk is wanneer social distancing niet mogelijk is.
 • Heb je materiaal gebruikt en wil je dit materiaal doorgeven aan een andere bubbel? Dan moet het materiaal eerst gereinigd worden.
 • Wanneer je in contact komt met ouders (bijvoorbeeld bij het begin en het einde van de activiteit) draag je een mondmasker.
 • De begeleiders verdelen binnen hun bubbel enkele verantwoordelijkheden. Op de speelpleinen neemt telkens per bubbel één animator één rol op zich. Bij de sportkampen worden de rollen van enerzijds materiaalmeester en hygiënemeester en anderzijds noodpersoon en logboekverantwoordelijke gecombineerd en opgenomen door één monitor. Uiterraard helpen alle begeleiders mee maar de aangewezen personen nemen de verantwoordelijkheid.
  • Materiaalmeester: deze persoon let er op dat het materiaal binnen de bubbel blijft tijdens het spel. Als het materiaal wordt doorgegeven aan een andere bubbel, zorgt deze begeleider ervoor dat alles ontsmet wordt na gebruik.
  • Hygiënemeester: deze persoon zorgt op het einde van de dag voor de ontsmetting van de ruimte, tafels, stoelen, deurklinken, ...
  • Noodpersoon: deze persoon meldt het aan de dienst sport en jeugd wanneer er een vermoeden is dat één van de kinderen of begeleiders binnen de bubbel ziek is en volgt het stappenplan. De dienst sport en jeugd start, indien nodig, de noodprocedure op. Neem als verantwoordelijke het stappenplan al eens door.
  • Logboekverantwoordelijke: deze persoon houdt in een contactlogboek (dat door de dienst sport en jeugd wordt voorzien) alle externe contacten bij waarmee de bubbel in contact komt. Bijvoorbeeld de naam en de contactgegevens van de persoon bij een externe workshop, datum en uur van een uitstap, …

Middagpauze

 • De speelpleinen eten ’s middags op hun locatie.
 • De sportkampgroepen in De Vossenberg eten in twee shiften in de stedelijke academie voor beeldende kunst. Elke bubbel krijgt een apart lokaal om te eten. Groep 1 zal eten van 12 tot 12.30 uur en heeft daarna pauze in De Vossenberg van 12.30 uur tot 13 uur. Groep 2 begint met pauze van 12 tot 12.30 uur in De Vossenberg en gaat eten van 12.30 uur tot 13 uur in de academie. Groepen die in kOsh Campus Scheppersstraat, Basisschool Wijngaard of de stedelijke academie voor muziek, woord en dans zitten, kunnen op die locaties eten en pauze houden.

Bustoer en voor- en naopvang

Bustoer
 • Met het oog op de maatregelen die we moeten nemen, zal er deze zomer geen busvervoer van en naar de speelpleinen zijn. Het is onmogelijk de kinderen uit de verschillende bubbels gescheiden te houden op de bus.
 • Voor de sportkampen blijft de bustoer behouden. Op de bus is het zeer belangrijk om afstand te bewaren, want er zullen kinderen van verschillende bubbels aanwezig zijn op de bus. Zowel de kinderen als de busbegeleider zijn verplicht om een mondmasker te dragen.
Voor- en naopvang
 • Er wordt elke dag voor- en naopvang voorzien per locatie van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18 uur. Wij verwachten dat de begeleiders dit onderling regelen en iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Hiervoor ontvang je een document dat je dient in te vullen. De uren die je extra presteert omwille van de opvang, worden vergoed.
 • Voor elke locatie zal er één begeleider zijn die de opvang doet voor de verschillende bubbels. Zorg ervoor dat de afstand tussen de bubbels bewaard wordt. Dit kan door het plaatsen van tussenschotten, kegels, …